Lộ trình kế hoạch XÂY DỰNG WEBSITE

Lộ trình cụ thể Quý khách hàng xây dựng web như thể nào để dễ dàng phân bổ và sử dụng thời gian hợp lý, nhanh nhất

1/ Ngày đầu tiên

Cài đặt hệ thống.

2/ Ngày thứ hai:

Kết nối Cổng thanh toán online (mất tầm 2-4 ngày); Thay đổi sơ lược giao diện và tải nội dung khóa học.

Liên hệ bên hai công để tạo hợp đồng và nhận mã ID

 • VNpay (chỉ cho phép có pháp nhân): Mr. Trung - 0973525827

 • Cổng ngân lượng (cho phép cá nhân): Ms. Tô Phương Anh - 0339726789

Sau khi bên các cổng cung cấp mã thì sẽ kết nối với bên kỹ thuật Hoola để hỗ trợ thêm ạ.

Thay đổi hero banner cho giao diện trang chủ: Sử dụng 02 banner có cùng nội dung nhưng khác kích thức cho hiển thị máy tính và hiển thị điện thoại - máy tính bản.

 • Anh/Chị vào Cài đặt hiển thị > Trang chủ > Hero Banner

 • Kích thước ảnh:

  1. Ảnh banner desktop: 1440 x 400 px

  2. Ảnh banner mobile: Kích thức toàn ảnh - 768 x 400 px, trong đó Kích thước khuyến khích nội dung (text chính, ảnh chính): 375 * 400

Thay đổi thông tin Chân trang

 • Anh/Chị vào Cài đặt hiển thị > Trang chủ > Chân trang

 • Nếu anh có doanh nghiệp thì đăng ký với bộ công thương (nhưng sẽ đăng ký với tên miền anh muốn hoạt động, nếu anh vẫn giữ mãi tên miền hoola tặng thì có thể đk luôn, còn nếu anh đổi tên miền mới thì sau này mình đăng ký sau).

Tải học liệu khóa học: Vì thời gian tải lên sẽ tương đối lâu vì website xử lý tính năng chống download nên mình sẽ tải hết lên thư viện trước toàn bộ.

 • Anh vào Quản lý nội dung > Thư viện

 • Tại đây anh có thể tạo các mục (folders) để dễ phân chia tài liệu và quản lý.

3/ Từ ngày thứ ba đến ngày thứ năm:

Đăng tải khóa học và hoàn thiện phương thức thanh toán.

 • Cài đặt toàn bộ khóa học và cho hiển thị: Video hướng dẫn - https://www.youtube.com/watch?v=qUkpMgWTU_A&t=19s

 • Hoàn thiện thanh toán: Thêm thanh toán chuyển khoản ngân hàng và kết nối thành công cổng thanh toán online. Tại đây anh cũng tìm hiểu cách vận hành/kích hoạt các đơn hàng này như thế nào, bên em sẽ hướng dẫn luôn.

 • Hoàn thiện giao diện nốt các hiển thị còn lại: Anh xem qua video này - https://www.youtube.com/watch?v=qUkpMgWTU_A&t=19s

Tới đây cơ bản anh có thể vận hành website và cho học viên vào học

4/ Từ ngày thứ sáu trở đi:

Thiết lập các tính năng nâng cao.

Chương trình CTV Affiliate:

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=E8EHVP1RxlQ&t=10s

Marketing sơ bộ:

 • Voucher khuyến mãi + Popup: Anh vào phần Marketing trong Quản trị

 • Trang con: mục đích để thiết kế các trang có nội dung khác như giới thiệu doanh nghiệp, quy định thanh toán, giới thiệu giáo viên...). Anh có thể tham khảo ở các website mẫu đang được vận hành tại: https://hoola.vn/website-eleanring-mau-xay-dung-tren-nen-tang-hoola

Chứng chỉ khóa học:

Anh/Chị vào mục Chứng chỉ khóa học để tạo cho khóa học bất kỳ

Các banner quảng cáo:

Anh/Chị vào Cài đặt hiển thị > Quảng cáo.

Last updated