Cài đặt Google Console

>> Xem chi tiết Video hướng dẫn: Tại đây

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản Google Developers Console

Đăng nhập tài khoản goodle trước đó

Truy cập vào đường link: Google Developers Console

Bước 2: Tạo một dự án

Tạo một project mới bằng cách nhấn vào Select a project

Chon New project

Màn hình sẽ xuất hiên thông tin cơ bản cho một dự án, điền và nhấn Create

Điền các thông tin ở các mục sau vào và nhấn Save and continue

  • App name: Tên app

  • User support email: Email sử dụng để hỗ trợ người dùng

  • App logo: Logo của app (tải hình ảnh)

  • Application home page: Điền tên miền website

  • Application privacy policy: Điền đường dẫn đến phần Privacy Policy trên website

  • Application terms of service link: Điền đường dẫn đến phần Điều khoản sử dụng trên website

  • Add domain: Tên miền website chính

  • Developer contact information: Email liên hệ của nhà phát triển

Bước 3: Thiệt lập cho Google app

Tại Thể loại app, chọn Web application

Tiếp đến mục Name quản trọ viên điền tên của app.

Tìm đến mục Authorized JavaScript originsadd URL của website vào

Tại mục Authorized redirect URIsadd URL có dạng như sau vào ô URLs:

http://tên-miền-của-bạn/_oauth/google

Quản trị viên cứ copy y nguyên cái link theo Hoola rồi thay chỗ “tên-miền-của-bạn” bằng đường link đến trang web của quản trọ viên là được. Bấm Create để tạo.

Màn hình cửa sổ hiện lên bao gồm IDmã secret cho website

Copy và Paste vào trong phần cài đăng Đăng nhập bằng mạng xã hội bằng Google trong phần quản lý web là DONE

Last updated