Quản lý Affliate

Quản lý Cộng tác viên và các khóa học mua qua link Affiliate.

>> Video hướng dẫn chi tiết:

Sau khi khóa học được mua qua link Affiliate (Công tác viên giới thiệu cho học viên mới), mọi thông tin sẽ hiện thị như sau.

1. Công tác viên giới thiệu khóa học

Học viên để kiểm tra đơn hàng đã giới thiệu cho học viên mới, tiến hành vào mục Thông tin tài khoản ở phía gốc phải phần tên của học viên.

Vào mục Quản lý Cộng tác viên để kiểm tra thông tin của tất cả đơn hàng đơn hàng từ Link Affiliate mà học viên đã gửi đi.

Vào mục Quản lý Apoint để kiểm tra thông tin tiền hoa hồng cộng tác viên từ Link Affiliate mà học viên đã gửi đi.

Trong phần Quản lý Apoint sẽ có thông tin tổng số tiền được nhận từ việc giới thiệu khóa học thành công cho học viên mới

Và thông tin tài khoản của học viên để trong trường hợp muốn thanh toán luôn thì web sẽ chuyển khoản được

Khi học viên đủ số tiền thưởng hoa hồng (số tiền cài mặc định của web để được thanh toán) thì học viên sẽ thực hiện yêu cầu thanh toán tiền thưởng

2. Quản trị viên Website

Đối với Affiliate, Hoola vận hành theo luật Last Click. Tức là người mà giới thiệu cuối cùng sẽ được tính đơn hàng thành công, là người chốt đơn hàng đó.

Bên Hoola sẽ lưu cookie đó trong vòng 30 ngày, có nghĩa là ngay cả khi người được giới thiệu khóa học đó quay trở lại để mua khóa học vào thời điểm khác trong vòng 30 ngày được giới thiệu thì người giới thiệu vẫn được tính mức hoa hồng cho khóa học thanh toán thành công.

Cài đặt mức hoa hồng cho người giới thiệu (5 hạng mức mặc định)

Last updated