Tạo trang

Đây chính là Landing page mà phần lớn khách hàng dùng để quảng cáo khóa học cũng như những người giảng viên tài năng nhưng vẫn link với trang mẹ để học viên tìm đến các khóa học.

Quản trị viên muốn tạo trang mới, đầu tiên nhập tên trang cần tạo vào ô Tên trang và nhấn Tạo trang mới.

Sau khi điền tên trang xong, màn hình sẽ hiển thị popup, nhấn Đồng ý.

Tìm đến thẻ vừa tạo hoặc bất kỳ thẻ gì cần sửa thông tin, nhấn Sửa.

Vùng làm việc sẽ hiện ra, quản trị viên có thể kéo thả tùy chọn các công cụ. Chú ý nên sử dụng công cụ hình 4 ô vuông góc phải phía trên nếu quản trị viên mới sử dụng tới Landing page để dễ dàng thao tác hơn.

Ngoài ra Landing page còn sử dụng được SEO và code.

Sau khi thao thác xong thì quản trị viên nhấn Lưu trang là thành công.

Last updated