Facebook Chat (Messenger) Plugin

Với Facebook Chat Plugin, bạn sẽ dễ dàng giao tiếp với khách hàng ngay tại chính website của mình.

Trước hết, bạn cần có một trang Facebook (Facebook page). Hãy tạo ra một trang nếu bạn chưa có. Vào Trang Facebook của bạn, và chọn Hộp thư ở mục Business Suite.

Đi tới mục Plugin chat.

Trong Plugin chat, nhấn Thiết lập.

Chọn ngôn ngữ bạn muốn cài đặt cho Plugin chat (ưu tiên Tiếng Việt). Chọn Lưu & tiếp tục.

Điền các tên miền trang web sử dụng dịch vụ Hoola của bạn. Chọn Lưu & tiếp tục.

Trong phần mã Facebook cung cấp, bạn hãy kéo xuống đến khi nào thấy chữ "page_id". Copy phần mã bên cạnh.

Về trang web của bạn, đi tới mục Quản lý > Cài đặt hệ thống > Plugin. Dán mã bạn vừa copy vào mục Facebook Chat. Nhấn Cập nhật để lưu thông tin.

Như vậy, trang web của bạn giờ đây đã tích hợp Facebook Chat Plugin!

Last updated