H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Tạo nhiều tài khoản

Tạo nhiều tài khoản
post
https://abc.hoola.vn
/manage/api/users/create-multi-user
Tạo nhiều tài khoản
Ví dụ về tạo nhiều tài khoản:
POST:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-multi-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58
body: {
users: [
{
name: "Nguyễn Văn A",
username: "nguyenvana",
password: "1234567890",
phone: "0987654321",
city: "Hà Nội",
district: "Quận Cầu Giấy",
street: "40 Hoàng Đạo Thuý",
gender: "Nam",
job: "Giáo viên THCS"
},
{
name: "Lê Việt B",
username: "levietb",
password: "1234567890",
phone: "0987654321",
city: "Hà Nội",
district: "Quận Ba Đình",
street: "60 Điện Biên Phủ",
gender: "Nam",
job: "Lái xe"
},
{
name: "Nguyễn Lan Hương",
username: "nguyenlanhuong",
password: "1234567890",
phone: "0987654321",
city: "Hà Nội",
district: "Quận Thanh Xuân",
street: "130 Nguyễn Trãi",
gender: "Nữ",
job: "Chuyên viên văn "
},
{
name: "Trần Xuân D",
username: "tranxuand",
password: "1234567890"
},
{
name: "Phạm Văn E",
username: "phamvane",
password: "1234567890"
}
]
}