Email Marketing

Sử dụng với lượng email lớn và các chiến dịch hiệu quả

>> Xem thêm video hướng dẫn:

Trước khi tiến tới Email Marketing, nhà quản trị nên cài đặt Email hệ thống trước

Phần cài đặt tuy tương tự nhưng khuyến cái quản trị viên nên sử dụng Email chăm sóc riêng và Email có độ tin cậy cao.

Sau khi đã cài đặt Email xong, quản trị viên sẽ quay lại và tiến hành gửi email.

Hệ thống sẽ hiển thị vùng làm việc cho việc soạn thảo email marketing và các đối tượng cho từng chiến dịch của web.

Với gửi Email theo lịch, quản trị chọn thông số theo nhu cầu

Cuối cùng, quản trị viên chọn Thiết lập dữ liệu gửi email.

Hệ thống sẽ hiện lại Danh sách lịch gửi Email đã tạo bao gồm Tình trạng của chiến dịch, để xem chi tiết quản trị nhấn vào biểu tượng ở cuối.

Ở đây quản trị viên có thể Dừng hoặc Hủy lịch của chiến dịch email nếu muốn.

Last updated