HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE ĐÀO TẠO HOOLA

Xin chào mọi người! Sau đây là bộ hướng dẫn chi tiết khởi tạo & sử dụng nền tảng Hoola một cách tối ưu và hiệu quả.

Hoola - Truyền tải tri thức không giới hạn

  • Tạo Website đào tạo chuyên nghiệp trong vài phút!

  • Dạy học và kinh doanh khoá học online, tổ chức sự kiện trực tuyến, đào tạo nội bộ.

  • Tên miền riêng, toàn quyền kiểm soát, tuỳ biến tối đa, bảo mật video và website cao nhất.

  • Đầy đủ các công cụ Quản lý học viên, Bán hàng, Marketing, Affiliate, Kiểm tra, Chứng chỉ, thanh toán Online/ COD.

  • Hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt!

hoola.vn

Nền tảng Hoola dành cho

Thông tin liên hệ

Bộ hướng dẫn sử dụng nền tảng Hoola

pageHướng dẫn ĐĂNG KÝ & KHỞI TẠO WEBSITEpageHướng dẫn QUẢN LÝ NỘI DUNGpageHướng dẫn QUẢN LÝ TÀI KHOẢNpageHướng dẫn QUẢN LÝ BÁN HÀNGpageHướng dẫn MARKETINGpageHướng dẫn QUẢN LÝ AFFILIATEpageHướng dẫn THỐNG KÊpageHướng dẫn CHỨNG CHỈ KHOÁ HỌCpageHướng dẫn HỖ TRỢ KHÁCH HÀNGpageHướng dẫn XEM WEBSITEpageHướng dẫn QUẢN LÝ BLOGpageHướng dẫn CÀI ĐẶT HIỂN THỊpageHướng dẫn CÀI ĐẶT HỆ THỐNGpageHướng dẫn TÀI NGUYÊN WEBSITE

Last updated