H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
⌃K

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE ĐÀO TẠO HOOLA

Xin chào mọi người! Sau đây là bộ hướng dẫn chi tiết khởi tạo & sử dụng nền tảng Hoola một cách tối ưu và hiệu quả.

Hoola - Truyền tải tri thức không giới hạn

 • Tạo Website đào tạo chuyên nghiệp trong vài phút!
 • Dạy học và kinh doanh khoá học online, tổ chức sự kiện trực tuyến, đào tạo nội bộ.
 • Tên miền riêng, toàn quyền kiểm soát, tuỳ biến tối đa, bảo mật video và website cao nhất.
 • Đầy đủ các công cụ Quản lý học viên, Bán hàng, Marketing, Affiliate, Kiểm tra, Chứng chỉ, thanh toán Online/ COD.
 • Hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt!
hoola.vn

Nền tảng Hoola dành cho

 • Giảng viên, Thầy Cô, Chuyên gia, Diễn giả
 • Huấn luyện viên/ Coach, Gia sư online
 • Những nhà đầu tư khoá học online cùng với đội ngũ marketing chuyên nghiệp
 • Các nhà tổ chức hội nghị, sự kiện trực tuyến
 • Các trung tâm đào tạo, lớp học định kỳ
 • Doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ

Thông tin liên hệ

Bộ hướng dẫn sử dụng nền tảng Hoola