Thẻ

Nhóm các khóa học khác đặc điểm, chủ yếu phục vụ mục đích của quản trị viên

Ví dụ: Khóa học hot tháng 10, Khóa học đặc biệt...

Quản trị viên muốn tạo thẻ mới, đầu tiên nhập tên thẻ cần tạo vào ô Tên thẻ và nhấn Tạo thẻ mới.

Sau khi điền tên thẻ xong, màn hình sẽ hiển thị popup, nhấn Đồng ý.

Tìm đến thẻ vừa tạo hoặc bất kỳ thẻ gì cần sửa thông tin, nhấn Sửa.

Thay đổi thông tin theo yêu cầu và nhấn Cập nhập là thành công.

Last updated