Hướng dẫn THIẾT KẾ WEBSITE DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING

Thay đổi, tùy chỉnh màu sắc, logo thương hiệu và hiển thị các khóa học

>> Xem chi tiết video hướng dẫn:

1. Thay đổi Logo thương hiệu

2. Thay đổi Hero Banner

3. Tạo khóa học từ A đến Z

Cứ lần lượt tạo nhiều khóa học theo nhóm chủ đề và thẻ khác nhau thì website sẽ "có cảm giác" đầy thông tin và trông sẽ "đẹp" hơn rất nhiều.

Lưu ý: Để hiển thị các khóa học ra Trang chủ, quản trị tham khảo thêm:

Quản trị có thể bật/tắt và quay lại web load từng cái một để cảm nhận sự thay đổi khi chúng ta chỉnh sửa nhé.

4. Hiển thị Đối tác - Khách hàng

5. Hiển thị lời nhận xét

6. Thông tin chân trang

Thông tin trang con (Giới thiệu)

Thông tin Doanh nghiệp

Last updated