Hướng dẫn THIẾT KẾ WEBSITE DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING

Thay đổi, tùy chỉnh màu sắc, logo thương hiệu và hiển thị các khóa học

>> Xem chi tiết video hướng dẫn:

1. Thay đổi Logo thương hiệu

Chỉnh sửa Logo Thương Hiệu

2. Thay đổi Hero Banner

Thay đổi Hero Banner

3. Tạo khóa học từ A đến Z

Hướng dẫn tạo khóa học và phân phối đến học viên

Cứ lần lượt tạo nhiều khóa học theo nhóm chủ đề và thẻ khác nhau thì website sẽ "có cảm giác" đầy thông tin và trông sẽ "đẹp" hơn rất nhiều.

Lưu ý: Để hiển thị các khóa học ra Trang chủ, quản trị tham khảo thêm:

Hiển thị khóa học trên Web để học viên nhìn thấy

Quản trị có thể bật/tắt và quay lại web load từng cái một để cảm nhận sự thay đổi khi chúng ta chỉnh sửa nhé.

4. Hiển thị Đối tác - Khách hàng

Chỉnh sửa khách hàng tiêu biểu

5. Hiển thị lời nhận xét

Chỉnh sửa nhận xét tiêu biểu

6. Thông tin chân trang

Thông tin trang con (Giới thiệu)

Tạo trang

Thông tin Doanh nghiệp

Chân trang

Last updated