Chủ đề

Nhóm các khóa học có cùng một đặt điểm

Vào trang Quản lý của website, tìm đến mục Quản lý nội dungsau đóChủ đề

Ví dụ: Nâng cơ, giảm mở, IELTS, TOIEC...

Quản trị viên muốn tạo chủ đề mới, đầu tiên nhập tên thẻ cần tạo vào ô Tên chủ đề và nhấn Chủ đề mới.

Sau khi điền tên chủ đề xong, màn hình sẽ hiển thị popup, nhấn Đồng ý.

Tìm đến chủ đề vừa tạo hoặc bất kỳ chủ đề gì cần sửa thông tin, nhấn Sửa.

Thay đổi thông tin theo yêu cầu và nhấn Cập nhập là thành công.

Last updated