Chỉnh sửa nhận xét tiêu biểu

Chính là phần hiển thị Hình ảnh kèm các lời nhận xét, cảm nhận của học viên về các khóa học của website

  • Tiêu đề: Thay đổi nội dung theo ý muốn của quản trị viên

  • Thiết lập hiển thị: bật/tắt tên người nhận xét chức danh và nội dung nhật xét

Trong tính năng, khách hàng có thể biến đổi theo nội dung mình muốn, có thể thanh đổi thành các chăm ngôn, triết lý của những người nổi tiếng hoặc của những người trong tổ chức của bạn

Để thay đổi nội dung từng lời nhận xét, nhấn vào phần Sửa.

Thay đổi nội dung và nhấn Tạo nhận xét là hoàn thành.

Nếu muốn xóa nhạn xét, thêm nhận xéthoặc di chuyển phần hiện thị trước sau, quản trị viên tham khảo hình ảnh sau:

Giờ khách hàng có thể load lại trang web và xem phần hiển thị khách hàng của mình như thế nào!

Last updated