Tạo và vận hành khóa học Live trên Website

Sử dụng tính năng Live cho các buổi giảng dạy trực tuyến, chữa bài tập cho học viên trong các khóa được bán sẵn trên web, các buổi họp nội bộ hay các sự kiện trực tuyến có quy mô từ nhỏ đến lớn.

>> Xem chi tiết Video hướng dẫn:

1. Cài đặt trong phần quản trị để tạo khóa học Live

Tên khóa cho lần nhập đầu tiên sẽ được lưu cho URL. Tên khóa có thể thay đổi nhưng URL sẽ không

Các trường trong một khóa học Live

1. Bài giảng

Đây là phần sẽ hiển thị nội dung đào tạo của một khóa học. Nhấn Thêm chương để bắt đầu, trong mỗi chương sẽ có đa dạng loại hình cho khách hàng lựa chọn.

Nhập tên chương vầ nhấn Cập nhập để lưu thông tin

Các thông tin của Live sẽ hiện ra và khách hàng cần hoàn thiện

 • Thời lượng: Thông tin dưới dạng phút. Ví dụ: 2 giờ ~ 120 phút

 • Dạng bài Live: có các hình thức

  • Meeting: số lượng <50ng, chủ yếu cho việc tương tác nhiều bên

  • Webinar: số lượng >50ng, chủ yếu tập chung vào người diễn giả

  • Courseminar: Lớp học phù hợp cho thầy cô giảng dạy với các công cụ như một lớp học như bảng đen, giao phấn...

 • Thời gian bắt đầu/ kết thúc: mang ý nghĩ thông bảo cho học viên. Còn để bắt đầu thì người điều hành phòng Live nhấn Bắt đầu thì học viên mới vào học được, không phụ thuộc vào thời gian này.

 • ĐIều hành cuộc họp: Quản trị có thể thêm người điều hành/ điều khiển phòng Live (có quyền bắt đầu/ kết thúc cuộc họp...).

2. Thông tin

Thông tin cơ bản sẽ hiển thị ở phần đầu tiên cũng như phân luồng khóa học vào các trường có mục đích.

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

 • Tên khóa học: chính là tên đã đặt ngay khi tạo khóa mới, khách hàng sẽ thay đổi tên ở đây.

  • Chủ đề là nhóm các khóa học có cùng một đặt điểm

  • Thẻ khác với Chủ đề, Thẻ có thể nhóm các khóa học khác đặc điểm, chủ yếu phục vụ mục đích của khách hàng

  • Ví dụ:

   • Chủ đề: Giảm cân; Nâng cơ...

   • Thẻ: Khóa học hot tháng 10; Khóa học đặc biệt...

 • Nhãn: Khách hàng có thể gắn các nhãn như Hot, Bán chạy, Quan tâm nhiều...

Ảnh và Video giới thiệu giống như một phần Trailer cho học viên, hiển thì cùng với Thông tin cơ bản ở trên

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

 • Video: Tải lên từ máy tính/ Vimeo/ Nhúng link - dùng làm giới thiệu ngắn khóa học ở trang mô tả chi tiết (khác với video sau khi học viên mua khóa học và học trong mỗi chương)

 • Ảnh khóa học:

  • Ảnh Widget: Ảnh hiện thị ở phần trang chủ/trang khóa học tổng (bên ngoài). Tỷ lệ 500x352px

  • Ảnh chi tiết: Ảnh hiển thị nằm phần mô tả chi tiết khóa học (bên trong). Tỷ lệ 768x614px

Tài liệu đính kèm cho khóa học

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

Giới thiệu khóa học

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

3. Giá bán

 • Giá bán: Là giá gốc, chưa áp dụng bất kì mã khuyến mãi nào

 • Khuyến mãi: Đây là giá thực mà khách hàng mua bán, chính vì vậy thường khách hàng sẽ đẩy giá gốc phía trên cao lên

4. Tính năng Affiliate

Tính năng mở rộng cộng tác viên, kinh doanh khóa học qua việc giới thiệu, giúp cho học viên có mức học phí tốt hơn, cùng tạo một nguồn thu nhập từ hoa hồng cho người giới thiệu khóa học

5. Xuất bản

 • Khóa Miễn phí: Phía ngoài trang chủ học viên sẽ có nút Nhận khóa học luôn

  • Mục đích: Để giới thiệu hoặc Tạo phếu khách hàng hay tặng hoặc khuyến mãi cho học viên cũ

 • Khóa Dừng bán: Sẽ không hiển thị trên trang chủ nhưng sẽ lưu hành nội bộ

  • Mục đích: Họp nội bộ/ Dành cho các học viên đã mua khóa này nhưng vẫn vào học được/ Học viên mới được gửi mã khóa học này riêng.

Lưu ý: Có thể khóa học vẫn chưa hiển thị và sau đây là bước cần thực hiện

pageHiển thị khóa học trên Web để học viên nhìn thấy

2. Hiển thị của khóa học Live trên website

Hiển thị mà học viên nhìn thấy, học viên có thể nhấn Mua khóa học hoặc Nhận khóa học nếu khóa học miễn phí

Sau khi đã nhấn thì học viên cũng sẽ nhận được thông báo...

... và sẽ hiển thị khóa học trong tài khoản phần Khóa học của tôi như sau

Giao diện khi vào học của học viên khóa học đã được quản trị bắt đầu

Còn đối với quản trị/giảng viên/điều hành cuộc họp, màn hình live sẽ như sau

Last updated