H
H
Hoola.vn
v1.2.1
Search
K

Tạo một tài khoản

Tạo mới một tài khoản
post
https://abc.hoola.vn
/manage/api/users/create-single-user
Tạo một tài
Ví dụ về tạo một tài khoản:
POST:
https://abc.hoola.vn/manage/api/users/create-single-user?token=sdhg23797sdbv9186jdvk58
body: {
name: "Nguyễn Văn A",
username: "nguyenvana",
password: "1234567890",
phone: "0987654321",
city: "Hà Nội",
district: "Quận Cầu Giấy",
street: "40 Hoàng Đạo Thuý",
gender: "Nam",
job: "Giáo viên THCS"
}