Vai trò và Phân quyền

Phân quyền truy cập của các tài khoản trong đội nhóm của website

Nhấn vào biểu tượng con mắtt để thay đổi/ điều chỉnh quyền cho từng vai trò.

Gần như Hoola đã phân quyền chi tiết để nhà quản trị có thể dễ dàng điều chỉnh vai trò cho từng tài khoản.

Quản trị viên vẫn có thể tạo ra những vai trò mới ngoài những vai trò Hoola đã mặc định đưa ra, rồi phân quyền dựa trên nhưng thông tin trên.

Sau đó, quản trị viên có thể quay lại mục Tài khoản trong Quản lý tài khoản để cập nhập lại thông tin Vai trò cho tài khoản bất kỳ.

Ngoài ra, để quản lý thêm các tài khoản, quản trị viên nghiên cứu thêm phần thống kê được Hoola xếp vào hạng mục riêng sau:

pageHướng dẫn THỐNG KÊ

Phần hiển thị thông tin như sau

Và một phần liên quan đến phần đăng ký và đăng nhập của học viên vào web, quản trị viên tham khảo hướng dẫn sau:

pageĐăng ký & Đăng nhập

Last updated