Hướng dẫn cài đặt Email hệ thống

Cái đăt Email tự động hỗ trợ từ thông báo đến Marketing

>> Xem thêm video hướng dẫn: Tại đây

Đây là phần cài đặt gửi Email đi từ hệ thống để gửi thông tin hay thông báo đến cho học viên, ví dụ như Đăng ký/Đăng nhập, Thanh toán đơn hàng,...

1. Cài đặt Email

Đầu tiên, với Thiết lập Email/ Cài đặt Email, nhà quản trị web có 3 lựa chọn

  • Sử dụng Mail Server của Hoola

  • Sử dụng Gmail

  • Sử dung Mail Server khác

Chi tiết

Với Mail Server của Hoola

  • Tên hiển thị: Ví dụ như tên trang web hay thương hiệu của khách hàng

  • Địa chỉ Email: Địa chỉ thư điện tử mà quản trị sẽ gửi thư cho người nhận

Với Gmail hay Mail Server khác

  • Quản trị phải tạo mật khẩu ứng dụng tại ô Mật khẩu Gmail/ Mật khẩu Mail Server để bảo vệ 2 lớp trong địa chỉ Email

pageTạo và sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Sau khi đã cài đặt xong Mật khẩu ứng dụng, quản trị copy đoạn mã màu vàng trong ô và dán vào phần Mật khẩu Gmail/Mail Server là thành công.

Nhấn Cập nhập, ngay lập tức sẽ có thông báo về Địa chỉ Email mà quản trị đã cài đặt để kích hoạt Mail gửi đi cho học viên này.

Quản trị viên chỉ cần click vào link gửi kèm trong Email là xác nhận thành công.

Nếu muốn nhận email phản hồi của học viên qua tài khoản khác, quản trị gõ thông tin vào ô Email hỗ trợ khách hàng

Nếu muốn nhận email phản hồi của học viên qua tài khoản khác, quản trị gõ thông tin vào ô Email hỗ trợ khách hàng

2. Cài đặt thông báo

Nội dung thư gửi đi ở nhiều dạng thông báo, Hoola đã soạn mẫu trong tất cả dạng thông báo/hỗ trợ, quản trị có thể thay đổi theo từng nhu cầu của doanh nghiệp/cá nhân.

3. Email Marketing

Hoola tách phần Email Marketing ra một mục riêng vì chúng ta sẽ gửi đi thường với số lượng rất lớn

Hướng dẫn cụ thể trong mục Marketing

pageEmail Marketing

Last updated