Đăng ký & Đăng nhập

Hướng dẫn thiết lập các thuộc tính đăng ký/ đăng nhập của học viên/ khách hàng/ nhân viên... vào website

1. Đăng ký tài khoản

pageĐăng ký tài khoản

2. Số lượng thiết bị đăng nhập

pageSố lượng thiết bị đăng nhập

3. Đăng nhập bằng mạng xã hội

pageĐăng nhập bằng mạng xã hội

4. Chia sẻ tài khoản lớp học

pageChia sẻ tài khoản lớp học

5. Chính sách và điều khoản

pageChính sách và điều khoản

Last updated