Chân trang

Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức và các thông tin phụ muốn đưa tới học viên

Gồm các trường thông tin:

  • Thông tin liên hệ: Thông tin cơ bản của một doanh nghiệp

  • Danh sách trang giới thiệu và chính sách: Những trang landing page (trang con) tạo trước đó, quản tị viên có thể bật/tắt hiển thị và kéo thả sắp xếp vị trí

  • Thiết lập chia sẻ mạng xã hội

  • Thiết lập link theo dõi mạng xã hội

Cập nhật thông tin liên hệ

Ở mục Thông tin liên hệ, bạn cần điền các thông tin cơ bản gồm:

  • Tên doanh nghiệp

  • Địa chỉ

  • Số điện thoại

  • Email

  • Đại diện pháp luật

  • Giờ hoạt động

Ngoài ra, bạn cần đăng ký/thông báo website với Bộ Công Thương. Xem hướng dẫn tại đây:

pageThông báo/Đăng ký website với Bộ Công Thương

Hiển thị trang giới thiệu và chính sách ở chân trang

Ở mục Danh sách trang giới thiệu và chính sách, bạn sẽ thấy danh sách các trang con:

Tick vào ô vuông của trang con bạn muốn hiển thị trên chân trang, và sắp xếp thứ tự hiển thị ở cột bên cạnh.

Để tạo thêm trang con, xem hướng dẫn tại đây:

pageTạo trang

Last updated