Cài đặt phương thức thanh toán

Cài đặt các phương thức thanh toán phù hợp cho học viên

>> Xem chi tiết Video hướng dẫn: Tại đây

Ban đầu, ở phần hình thức thanh toán của học viên chưa có bất kỳ thông tin gì để lựa chọn thanh toán

1. Thiết lập thanh toán

  • Cho phép sử dụng Mã khuyến mãi.

  • Cho phép sử dụng điểm Apoint: Học viên có thể sử dụng điểm Apoint - chính là điểm Affiliate mà học viên đã giới thiệu thành công cho học viên mới để thanh toán các khóa học tiếp theo. Điểm này học viên có thể yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt nếu học tham gia vào chương trình cộng tác viên của trang.

  • Cho phép sử dụng điểm Credit: liên quan đến marketing trên website danh cho nguồn khách hàng đang có.

2. Thanh toán COD

Tạo ra nhiều mã kích hoạt chuyển qua đường bưu điện đến tay học viên và học viên sẽ trả tiền để thanh toán nhận mã.

Đây là phương thức được sử dụng rất thịnh hành ngày nay do đặc điểm tâm lý người tiêu dùng thích cầm nắm một sản phẩm nào đó trước khi họ trả tiền.

Học viên sẽ nhận được phong bì thư có chưa thông tin khóa học và mã kích hoạt.

Cách này sẽ giúp điện thoại viên chốt hàng nhanh chóng và tỷ lệ từ chối của khách hàng sẽ thấp hơn nhiều, mặc dù sẽ mất vài ngày để học viên nhận được khóa học

Quay trở lại Giỏ hàng của học viên, đã có thêm phương thức Thanh toán khi nhận hàng

Và học viên cần điền đầy đủ thông tin chưa khi Hoàn tất đơn hàng

3. Thanh toán chuyển khoản

Quản trị viên sẽ điền các thông tin của ngân hàng nhận thanh toán

Quay trở lại Giỏ hàng của học viên, đã có thêm phương thức Thanh toán chuyển khoản trực tiếp

Và học viên cần điền số điện thoại trước để nhận thông tin thanh toán tiếp theo

Sau đó web sẽ hiển thị thông tin tài khoản để học viên thanh toán với nội dung bào gồm SĐT + mã số

Quản trị viên nhập Mã chuyển khoản vào, ở đây web có hai lựa chọn

  • Hiển thị đơn hàng: Quản trị sẽ Kích hoạt khóa học tại đây

  • Kiểm tra mã: Kiểm tra mã điền vào có những thông tin đã đúng hay chưa (tổng đơn hàng, khóa học...) đã đúng hay chưa. Trong trường hợp học viên/ quản trị viên gõ nhầm mã thì quản trị viên vẫn có thể tìm ra đơn hàng đấy, sau đó sẽ lấy mã đơn chính xác quay trở lại Nhập mã chuyển khoản và tiến hành Kích hoạt khóa cho học viên

Mỗi khi có đợt đặt hàng, web đều được thông báo

4. Thanh toán online

Học viên sẽ thanh toán và nhận khóa học ngay lập tức và không cần đến Kích hoạt của quản trị website

Web phải có đăng ký kinh doanh sau đó mới ký được hợp đồng với bền VNPAY, sâu đó bên VNPAY mới cũng cấp mã riêng cho website. Còn bên Thanh toán bên ngân lượng sẽ không cần đăng ký kinh doanh

Và bên Hoola sẽ hỗ trợ trong tất cả trường hợp

Quay trở lại Giỏ hàng của học viên, đã có thêm phương thức Thanh toán online

Web sẽ xuất hiện các cổng thanh toán mà quản trị đã cài đặt thành công

Last updated