Hướng dẫn HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN WEBSITE

Các bước hướng dẫn học viên của khách hàng Hoola đăng ký tài khoản trên website để mua khóa học

Học viên nhấn vào Đăng ký ở góc phải màn hình

Màn hình sẽ hiện thị cửa sổ yêu cầu học viên chọn hình thức đăng nhập phù hợp

Để cài đặt các hình thức đăng nhập, quản trị web theo dõi bài hưỡng dẫn sau

pageĐăng ký & Đăng nhập

Last updated