Thay đổi màu sắc thương hiệu

Màu sắc sẽ giúp cho trang web của khách hàng phân được thông tin chính, thông tin phụ

>> HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VIDEO:

Một số mẹo phối màu sắc thương hiệu cho khách hàng

1. Công cụ lấy màu sắc từ một trang web bất kỳ: ColorPick Eyedro

2. Trang web phối màu sắc: Color Scheme Designer

Last updated