Hiển thị khóa học trên Web để học viên nhìn thấy

Sau khi làm đã tạo khóa học mới nhưng vẫn chưa thấy hiển thị trên trang chủ, quản trị thực hiện các cách

Vì có nhiều khóa chỉ muốn lưu hành nội bộ hoặc khóa cũ, hoặc nhiều mục nằm ở thời gian gian quả khứ, quản trị có thể bật/tắt chế độ hiển thị. Hệ thống mặc định ở dạng ẩn nên quản trị web thực hiện các cách sau để khóa học cũng như chủ đề/ thẻ hiển thị lên web.

Đây cũng chỉnh là phần hiển thị Các thẻ khóa học mà mình đã bật ở trên. Phần này là mình sẽ chỉnh theo ý muốn thẻ nào sẽ hiển thị và vị trí trước sau của các thẻ.

Quản trị sắp xếp khóa học có chủ đích trước vào từng thẻ trong mục tạo Khóa học.

  • Hiển thị Đang bán, Miễn phí, Sắp ra mắt -> Xuất bản: Hiển thị trên Web, học viên hay bất kì ai vào web đều nhìn thấy được

  • Dừng xuất bản: Loại bỏ khóa học, chỉ nhà quản trị thấy nhưng không bán hay học viên nào học được.

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

Last updated