Hướng dẫn tạo khóa học và phân phối đến học viên

Chi tiết tạo khóa học mới và cách nền tảng hiển thị thông tin trên website đào tạo khách hàng

>> Video hướng dẫn chi tiết:

Tên khóa cho lần nhập đầu tiên sẽ được lưu cho URL. Tên khóa có thể thay đổi nhưng URL sẽ không

Các trường trong một khóa học

1. Bài giảng

Đây là phần sẽ hiển thị nội dung đào tạo của một khóa học. Nhấn Thêm chương để bắt đầu, trong mỗi chương sẽ có đa dạng loại hình cho khách hàng lựa chọn.

Nhập tên chương vầ nhấn Cập nhập để lưu thông tin

Nhấn Thêm bài giảng, Khách hàng sẽ thấy các loại hình đào tạo như sau

 • Video: Có thể Tải lên từ máy tính hoặc các Video từ website khác (như Vimeo, Youtube...)

 • Text: Trình soạn thảo văn bản

 • Quiz: Bài kiểm tra

 • Presentation: Trình chiếu

 • Multimedia: Nhúng tài liệu (Google docs, Google Servey, Microsoft Online,...)

 • Live: Phòng họp trực tuyến được tích hợp sau vào bên trong (sẽ có một bài phân tích sau về tính năng này của Hoola)

 • PDF: Giảng viên tải lên, sau đó học viên có thể tải về

 • Download: Các dạng bài giảng tải lên mà học viên có thể tải về

 • Exercises: Giảng viên giao bài và học viên sẽ nộp bài trên hệ thống

2. Thông tin

Thông tin cơ bản sẽ hiển thị ở phần đầu tiên cũng như phân luồng khóa học vào các trường có mục đích.

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

 • Tên khóa học: chính là tên đã đặt ngay khi tạo khóa mới, khách hàng sẽ thay đổi tên ở đây.

  • Chủ đề là nhóm các khóa học có cùng một đặt điểm

  • Thẻ khác với Chủ đề, Thẻ có thể nhóm các khóa học khác đặc điểm, chủ yếu phục vụ mục đích của khách hàng

  • Ví dụ:

   • Chủ đề: Giảm cân; Nâng cơ...

   • Thẻ: Khóa học hot tháng 10; Khóa học đặc biệt...

 • Nhãn: Khách hàng có thể gắn các nhãn như Hot, Bán chạy, Quan tâm nhiều...

Ảnh và Video giới thiệu giống như một phần Trailer cho học viên, hiển thì cùng với Thông tin cơ bản ở trên

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

 • Video: Tải lên từ máy tính/ Vimeo/ Nhúng link - dùng làm giới thiệu ngắn khóa học ở trang mô tả chi tiết (khác với video sau khi học viên mua khóa học và học trong mỗi chương)

 • Ảnh khóa học:

  • Ảnh Widget: Ảnh hiện thị ở phần trang chủ/trang khóa học tổng (bên ngoài). Tỷ lệ 500x352px

  • Ảnh chi tiết: Ảnh hiển thị nằm phần mô tả chi tiết khóa học (bên trong). Tỷ lệ 768x614px

Tài liệu đính kèm cho khóa học

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

Giới thiệu khóa học

Luôn nhớ đến nhấn Cập nhập để lưu thông tin trước khi tiến tới các mục tiếp theo

3. Giá bán

 • Giá bán: Là giá gốc, chưa áp dụng bất kì mã khuyến mãi nào

 • Khuyến mãi: Đây là giá thực mà khách hàng mua bán, chính vì vậy thường khách hàng sẽ đẩy giá gốc phía trên cao lên

4. Tính năng Affiliate

Tính năng mở rộng cộng tác viên, kinh doanh khóa học qua việc giới thiệu, giúp cho học viên có mức học phí tốt hơn, cùng tạo một nguồn thu nhập từ hoa hồng cho người giới thiệu khóa học

pageCài đặt Affiliate trong Khóa học

5. Xuất bản

 • Khóa Miễn phí: Phía ngoài trang chủ học viên sẽ có nút Nhận khóa học luôn

  • Mục đích: Để giới thiệu hoặc Tạo phểu khách hàng hay tặng hoặc khuyến mãi cho học viên cũ

 • Khóa Dừng bán: Sẽ không hiển thị trên trang chủ nhưng sẽ lưu hành nội bộ

  • Mục đích: Họp nội bộ/ Dành cho các học viên đã mua khóa này nhưng vẫn vào học được/ Học viên mới được gửi mã khóa học này riêng.

Lưu ý: Có thể khóa học vẫn chưa hiển thị và sau đây là bước cần thực hiện

pageHiển thị khóa học trên Web để học viên nhìn thấy

Sau khi tạo các khóa học thành công, web sẽ hiển thị như sau (một ví dụ quản trị web có thể tham khảo)

Còn một cách khá phổ biến để phân phối khóa học đến học viên, quản trị viên tham khảo tạo Mã khóa học sau:

pageMã khóa học

Last updated