Các cách HỌC VIÊN NHẬN/MUA KHÓA HỌC

1. Học viên nhận khóa học miễn phí

Thường là những khóa học không quan trọng, dùng để giới thiệu hoặc Tạo phểu khách hàng hay tặng khuyến mãi cho học viên cũ.

Hình hiển thị cho học viên

Học viên chỉ cần nhấn Nhận khóa học thì hệ thống sẽ lưu vào Khóa học của tôi của học viên.

Để cài đặt hình thức này, quản trị chỉ cần chỉnh trong phần 5 mục Xuất bản của Khóa học.

2. Mua khóa học đang bán

Dành cho những khóa học thực sự mà quản trị viên sẽ triển khai kinh doanh

Hình hiển thị cho học viên

Để cài đặt hình thức này, quản trị viên tham khảo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn tạo khóa học và phân phối đến học viên

Ngoài ra để học viên thanh toán được, quản trị viên cũng phải cài đặt các hình thức thanh toán, quản trị viên tham khảo hướng dẫn sau:

Cài đặt phương thức thanh toán

3. Tạo mã kích hoạt và gửi đến cho học viên

Thường sẽ dành cho nhừng trường hợp các khóa không quan trọng tặng kèm theo các khóa chính, hoặc các khóa tăng thêm cho học viên cũ

Cách tạo mã khóa học, quản trị viên tham khảo hướng dẫn sau:

Mã khóa học

4. Dùng tính năng Affiliate và Cộng tác viên gửi cho học viên mới

Đây được xem như một chiến dịch Marketing cho một khóa học, sử dụng những học viên cũ để thu hút những học viên mới thông qua link affiliate, học viên cũ vùa có mức phí hoa hồng, học viên mới sẽ có giá khóa học ưu đãi hơn và cùng dễ dàng tin tưởng hơn thông qua giới thiệu người quen.

Cách tạo tính năng Affiliate, quản trị viên tham khảo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn QUẢN LÝ AFFILIATE

5. Quản trị viên trực tiếp cài đặt khóa học bất kỳ vào tài khoản học viên

Đây là cách áp dụng trong trường hợp học viên mua khóa học ở ngoài, nghĩa là không thông qua hình thức online, mua trực tiếp và thanh toán trực tiếp với công ty, sau đó quản trị viên sẽ cài đặt cho học viên trên hệ thống.

Cách cài đặt:

Để cụ thể và chi tiết hơn, quản trị viên tham khảo thêm phần sau:

Tài khoản

Last updated