Đăng nhập bằng mạng xã hội

Cài đặt cho học viên đăng ký nhanh qua Google hoặc Facebook

>> Xem chi tiết Video hướng dẫn: Tại đây

1. Tài khoản Goole

Luôn nhấn Cập nhập khi thực hiện thao tác thay đổi

Tuy nhiên, Đăng nhập nhanh bằng Google vẫn chưa thể vận hành ngay, quản trị viên phải tạo Google Console để tạo app đăng nhập trên website, xem hướng dẫn cài đặt dưới đây

pageCài đặt Google Console

Hoặc nếu như quản trọ viên đã có App trước đó hoặc tạo xong chưa kịp Copy thì hệ thống vẫn lưu cho quản trị viên

Vào Credentials tìm đến App đã tạo và hệ thống sẽ hiển thị thông tin cần thiết

2. Tài khoản Facebook

Luôn nhấn Cập nhập khi thực hiện thao tác thay đổi

Tuy nhiên, Đăng nhập nhanh bằng Facebook vẫn chưa thể vận hành ngay, quản trị viên phải tạo Facebook app để tạo app đăng nhập trên website, xem hướng dẫn cài đặt dưới đây

pageCài đặt Facebook App

Last updated