Hướng dẫn QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Quản lý tất cả tài khoản từ học viên, giảng viên, trợ giảng, điều hành viên, nhân viên tư vấn bán hàng, telesales... chỉ cần đăng ký vào web thì quản trị viên đều sẽ quản lý ở phần này.

Last updated