Tên miền

Trước khi đổi tên miền, quản trị liên hệ với bên cung cấp tên miền để trỏ CNAME về dns.hoola.vn rồi nhập tên domain của web vào ô Đổi sang domain (Lưu ý: Domain không bao gồm giao thức http:// hoặc https://).

1. Cấu hình phía dịch vụ tên miền:

 • Nếu là tên miền con dạng temiencon.tenmiencuaban.com

  Tạo một record:

  • Type/Loaị: CNAME,

  • Host/Tên: tenmiencon

  • Value/Giá trị: dns.hoola.vn

 • Nếu là tên miền con dạng tenmiencuaban.com

  Tạo hai record:

  • Record loại 1:

   • Type/Loaị: CNAME

   • Host/Tên: www

   • Value/Giá trị: dns.hoola.vn

  • Record loại 2:

   • Type/Loaị: REDIRECT/URL REDIRECT

   • Host/Tên: @

   • Value/Giá trị: www.tenmiencuaban.com

2. Cấu hình phía website

Sau khi trỏ xong vào website đã tạo trên Hoola đến mục:

Sau khi đã cấu hình CNAME domain của bạn thành công, hãy bấm vào nút KIỂM TRA CẤU HÌNH để kiểm tra xem domain của bạn đã trỏ về DNS trên của hoola.vn chưa.

Việc cấu hình CNAME domain của bạn có thể mất một khoảng thời gian nhất định tuỳ theo nhà cung cấp dịch vụ tên miền của bạn. Nếu bạn bấm vào nút KIỂM TRA CẤU HÌNH mà vẫn nhận được thông báo "Chưa trỏ thành công CNAME domain của bạn về DNS của hoola.vn" thì xin vui lòng chờ và thử lại sau một khoảng thời gian. Khi KIỂM TRA CẤU HÌNH thành công, bạn mới có thể đổi được domain mới

Last updated