HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE ĐÀO TẠO HOOLA

Xin chào mọi người! Sau đây là bộ hướng dẫn chi tiết khởi tạo & sử dụng nền tảng Hoola một cách tối ưu và hiệu quả.

Hoola - Truyền tải tri thức không giới hạn

  • Tạo Website đào tạo chuyên nghiệp trong vài phút!

  • Dạy học và kinh doanh khoá học online, tổ chức sự kiện trực tuyến, đào tạo nội bộ.

  • Tên miền riêng, toàn quyền kiểm soát, tuỳ biến tối đa, bảo mật video và website cao nhất.

  • Đầy đủ các công cụ Quản lý học viên, Bán hàng, Marketing, Affiliate, Kiểm tra, Chứng chỉ, thanh toán Online/ COD.

  • Hỗ trợ kỹ thuật xuyên suốt!

hoola.vn

Nền tảng Hoola dành cho

Thông tin liên hệ

Bộ hướng dẫn sử dụng nền tảng Hoola

最后更新于